Lyft en företagare

Nu lyfter vi företagandet i Hofors kommun!

Den 28 september 2022 presenterade Svenskt Näringsliv den årliga rankingen för kommunernas företagsklimat. I samband med det lanserar vi ett nytt koncept för att jobba med målen i Näringslivsprogrammet och för att lyfta företagandet i Hofors kommun. Detta arbete gör vi tillsammans med våra ambassadörer som kan konceptet, målet, syftet och som har drivet att lyfta både sig själva och andra företagare i kommunen.

Ambassadörer för #lyftenföretagare hittar vi i olika branscher, verksamheter, nivåer och faser i företagslivet. Vi får möta personen bakom företaget och möjligheten att lyfta fram företaget/företagandet. I intervjuformat tar vi reda på vad som är roligt med företagandet, vilka utmaningar man har och var drivkraften kommer ifrån. Vi får genom sociala medier möta ambassadörens vardag och uppleva både med- och motgång.

Vårt syfte är att öka medborgarnas medvetenhet om kommunens företag och personerna bakom verksamheten. Vi vill uppmärksamma och belysa mångfalden av företagare i Hofors kommun. Samtidigt vill vi jobba mer för att nå Näringslivsprogrammets mål om samarbete mellan skola och näringsliv.

Målet är att mäta måendet på företagandet i Hofors kommun; genom mjuka frågor, mätbara frågor, konkreta frågor men också frågor om drömmar och visioner. Viktiga frågorna bör vara mätbara och möjliga att följa upp över tid. Svaren kan leda till förändring, och kanske en samverkan mellan kommunens varierade företag.

Kopplingen mellan näringsliv och skola kommer också att vara en del av ambassadörens arbete i form av olika aktiviteter ute på skolorna. Vi vill mäta ungdomars ”företagskoll”, ta reda på vad man brinner för, vilka företag man saknar i kommunen och vilka kompetenser man själv har.

Varje månad presenterar vi en ny ambassadör, företagare och människa.

Under hasghtaggen #lyftenföretagare kan du följa deras vardag och hitta mer information i sociala medier.