Om oss

Entré Hofors arbetar för att skapa ett gott näringslivsklimat i Hofors kommun.

Vi erbjuder råd och stöd till befintliga och nystartade företag, vi hjälper till vid nyetableringar, arbetar med kompetensförsörjning och jobbar för att skapa bra attityder kring eget företagande. Dessutom är vi en länk mellan näringsliv och kommun och ett forum där företag, politiker och tjänstemän kan mötas. Genom oss får du en väg in i Hofors kommuns näringsliv - oavsett om du vill starta nytt eller utveckla ditt företag. I Entré Hofors verksamhet ingår även frågor som rör besöksnäring och kommunikation.