Vår handlingsplan

Entré Hofors handlingsplan för ett starkt företagsklimat. Entré Hofors arbetar efter en näringslivsstrategi för 2018-2020 för ett förbättrat näringslivsklimat i Hofors kommun.

Näringslivsstrategin har arbetats fram i i samråd med företagare i kommunen, organisationen Företagarna, politiska partier och inte minst styrelsen för Entré Hofors som är Hofors kommuns näringslivsbolag och drivs i form av en ekonomisk förening. Syftet med detta dokument är att ha tydlig en riktning med bestämda mål för kommande tre års arbete, samt att skapa en långsiktig samsyn för kommunens politiska mål och näringslivsarbete. I näringslivsstrategin finns en handlingsplan där samtliga aktiviteter i har som mål att stärka näringslivsklimatet i Hofors kommun avsevärt.

Entré Hofors arbetar med fem fokusområden:

  • Stålet i framtiden
  • Energi och miljö
  • E-handel
  • Gröna näringar
  • Besöksnäring

Nytt under