Entré Hofors

Entré Hofors öppnar dörren till det lokala näringslivet. Entré Hofors arbetar för att skapa ett gott näringslivsklimat i Hofors kommun. Vi erbjuder råd och stöd till befintliga och nystartade företag, vi hjälper till vid nyetableringar, arbetar med kompetensförsörjning och jobbar för att ändra attityder kring eget företagande. Dessutom är vi en länk mellan näringsliv och kommun och ett forum där företag, politiker och tjänstemän kan mötas.

Genom oss får du en väg in i Hofors kommuns näringsliv, oavsett om du vill starta nytt eller utveckla ditt företag. I Entré Hofors verksamhet ingår även frågor som rör besöksnäring och kommunikation.

Nytt hos Entré Hofors

Veckans lunch

På veckans lunch presenterar vi "dagens lunch" på de lokala restaurangerna i Hofors Kommun - varje dag, varje vecka, året runt.

Kalender

Se händelser för denna och kommande månader i vår kalender. Du kan även välja att få händelserna i vår kalender direkt in i din egen outlook-kalender.