Tillstånd, avgifter etc.

Serveringstillstånd, användandet av offentliga platser, musik i offentliga sammanhang och övriga tillstånd, vi vet vad som gäller.

Serveringstillstånd

Planerar du att starta en verksamhet där du vill servera alkohol eller sälja folköl, tobak eller nikotinläkemedel? I så fall behöver du ett serveringstillstånd. Hofors kommun ansvarar för tillståndsgivning för och tillsyn av serveringstillstånd.

Hofors kommuns information om serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Starta enskild förskola och skolbarnsomsorg

Om du vill starta enskild förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) i Hofors kommun ska ansöka om godkännande hos kommunen.

Hofors kommuns information om att starta enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Användande av offentlig plats

Polisen utfärdar tillstånd för ärenden som faller under ordningslagen. Tillstånd enligt ordningslagen krävs vid användande av offentlig plats, exempelvis:

  • Handel på offentlig plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
  • Uteservering
  • Placering av byggsäck eller container på allmän gata
  • Byggnadsställning

Enligt lokal ordningsföreskrift kan tillstånd krävas vid:

  • Störande buller
  • Penninginsamling m. m.
  • Reklamskyltar (trottoarpratare och liknande).

Mer om användande av offentlig plats på Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Musik i offentliga sammanhang

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI - Svenska Artister och Musikers intresseorganisation. SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt.

Du hittar mer information om hur det fungerar och vad som gäller för just din verksamhet på www.sami.se/musik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga tillstånd

Ska du exempelvis hantera kemikalier eller livsmedel gäller särskilda regler som du som näringsidkare måste följa.

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Du hittar mer information om de olika tillstånden på Hofors kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..