-

Antalet anställda ökar i Hofors

Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden spretar rejält runt om i Sverige. I Hofors ökar dock antalet anställda med 2,2 procent.

Av Sveriges 290 kommuner är det endast i 92 kommuner som antalet anställda har ökat under första halvåret i år.
Hofors kommun hamnar på plats nummer två av alla kommuner där antalet anställda har ökat med 2,2 procent.

– De främsta faktorerna bakom utvecklingen är kommunernas geografiska läge samt näringslivsstruktur, säger Fredrik W Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB i ett pressmeddelande.

Statistiken utgår från var människor är folkbokförda, inte var de arbetar. Med hjälp av uppgifter från Skatteverkets arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) har SCB kunnat räkna ut hur stor del av befolkningen som klassas som anställda.

– Enligt AGI-uppgifterna föll antalet anställda med 1,5 procent i Sverige under 2020 jämfört med 2019. Det motsvarar 72 300 anställda.

För att studera utvecklingen på arbetsmarknaden i år har SCB jämfört det första halvåret 2021 med motsvarande period 2020: i hela riket sjönk antalet anställda med 0,3 procent.

– Men då ska vi komma ihåg att arbetsmarknaden började påverkas av pandemin först i mars 2020, och då svagt, säger Fredrik W Andersson.

Statistiska Centralbyrån Länk till annan webbplats.