-

Macken, avgörande för en levande landsbygd

Stora investeringar fordrades när Torsåkers Mack & Fritid AB som har Gulf i Torsåker fick krav att anpassa stationen till nya uppdaterade energikrav och miljöregler från VGS - Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning. Med en total investeringskostnad på ca 1,8 miljoner ställdes de inför valet att fortsätta verksamheten eller inte.

Efter kontakt med näringslivskontoret Entré Hofors gjordes en gemensam insats för att se över möjligheten att hitta investeringsstöd. Tack vare dessa insatser tillsammans med Göran Cronwall, konsult och affärsutvecklare står det nu klart att Torsåkers Mack & Fritid får ett regionalt stöd på 1 528 895 kronor, 85 % av investeringskostnaden.

Tillgängligheten till drivmedel är avgörande för en levande landsbygd. Bensinstationen i Torsåker är en livsnerv och är prioriterad i Hofors kommuns serviceplan. Serviceplanen innehåller riktlinjer och målsättning för att stimulera tillgången till lokal service på landsbygden och ligger till grund för det beslut som togs i det regionala utvecklingsutskottet. En bensinstation i Torsåker är en ett sådant prioriterat område.

”-Det är jätteroligt att fått driva denna process. Samarbetet med alla parter har flutit på bra och alla har jobbat för att macken ska vara kvar i Torsåker. Det finns så många trevliga och genuina människor här vilket gör det extra roligt” säger Göran Cronwall som har drivit processen med att söka stöd via det regionala utvecklingsutskottet.

”-Investeringsstödet betyder ”allt” för att macken skall leva vidare i Torsåker. Vi är oerhört tacksamma för den hjälp och stöd vi har fått av Entré Hofors för att gå vidare så macken finns kvar i bygden. Den behövs verkligen” säger Louise Larsson, en av ägarna till Torsåkers Mack & Fritid AB

Förutom att du kan stanna till och tanka på macken i Torsåker kan du även hämta ut dina paket, köpa biltillbehör, cyklar, gräsklippare, jakt- och fiskeartiklar och få hjälp med däckbyte.

Så här står det i beslutet som det regionala utvecklingsutskottet antog den 19 januari 2021

Beslut

Det regionala utvecklingsutskottet har beviljat stöd till kommersiell service, Torsåkers Mack och fritid AB, 1 528 895 kronor, vilket utgör 85 % av stödberättigat belopp på 1 798 700 kronor.

Tillgängligheten till drivmedel är ett av de tre prioriterade områden i regionala serviceprogrammet. Antal hushåll i kundupptagningsområdet är 2273 personer som skulle få i snitt 7,7 km längre resväg för att tanka om macken läggs ner.

Torsåkers Mack & Fritid AB tillhandahåller paketombud, biltillbehör, däckverkstad, småmaskiner, jakt och fiske. Det finns även ett mindre sortiment av livsmedel.

Torsåkers Mack och Fritid AB är prioriterad i Hofors kommuns serviceplan

Tillgången till kommersiell service är avgörande för en levande landsbygd och butiken är prioriterad i Hofors kommuns serviceplan. En anpassning till uppdaterade energikrav och miljöregler är avgörande för mackens långsiktiga överlevnad.