-

Subventionerad rådgivning via Länsstyrelsen

Nu finns det möjlighet för små och medelstora företag inom naturturism och livsmedelsförädling på landsbygden att få subventionerad rådgivning.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har inom projektet Nya jobb på landsbygden upphandlat rådgivning från Celavi Affärsutveckling AB. Genom dem finns nu möjlighet för små och medelstora företag inom naturturism och livsmedelsförädling på landsbygden att få subventionerad rådgivning. Till landsbygden räknas allt utanför tätorter med minst 3000 invånare. Celavi Affärsutveckling AB har nu ett liknande uppdrag för Länsstyrelsen Kalmar och de har tidigare arbetat i ett projekt åt Region Gävleborg.

Behovet att arbeta med affärsutveckling kan se olika ut och oavsett anledning till affärsrådgivning så är syftet att ge en injektion till företagets framtida utveckling. Rådgivningen utgår från företagets behov och förutsättningar. Rådgivningen ska resultera i en individuellt anpassad rådgivningsplan.

Rådgivningen är finansierad via Landsbygdsprogrammet till 70% vilket innebär att företaget endast betalar 30% av kostnaden. Rådgivningen kan ske på plats, via telefon eller skype. Deltagare i den individuella rådgivningen kommer i samband med varje genomförd rådgivning ha möjlighet till ytterligare konsultation inom det aktuella ämnet utan extra kostnad. Rådgivning i grupp Ibland kan det passa bättre med rådgivning i en mindre grupp. Även vid grupprådgivning behöver ni betala 30 procent av den totala kostnaden. Deltagande företag delar på kostnaden.

För mer info kontakta Entré Hofors, telefon: 0290-77 18 05.