2020-09-30

-

Folkhälsomyndigheten ser över riktlinjerna för restauranger

Folkhälsomyndigheten upplever att restaurangerna inte följer de riktlinjer som finns för deras verksamheter. Nu kommer smittskyddsläkarna i regionerna vara mer uppmärksam på trängsel på restaurangerna och säkerställa att föreskrifterna följs.

Det är de kommunala livsmedelsinspektörerna som kommer att undersöka, på uppdrag av smittskyddsläkarna, om restaurangerna följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. Sverige har idag valt att arbeta med riktlinjer och egenkontroll, om det inte fungerar så finns det en överhängande risk att Sverige kommer tvingas till åtgärder kring restaurangnäringen som liknade den i övriga
Europeiska länder.

Det kan vara bra att näringslivsfunktionerna i kommuner och regioner har kunskap om detta och kan hjälpa till att öka förståelsen om allvaret i situationen och på så sätt öka efterlevnaden av riktlinjerna för restaurangnäringen skriver Sveriges Kommuner och Regioner - SKR på sin hemsida

Läs mer på SKRs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster