Vybild över Hofors centrum under Bessemerfesten

-

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Idag fattade regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer, mot tidigare 500. Detta förbud gäller från och med söndag den 29 mars.

Med allmän sammankomst avses:

  • Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
  • Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • Sammankomster som hålls för religionsutövning
  • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

  • Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • Danstillställningar
  • Tivolinöjen och festtåg
  • Marknader och mässor
  • Andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.