2020-09-30

-

Åtgärder för att underlätta för företagare

Med hänsyn till de rådande omständigheter där covid-19 slår hårt mot vårt samhälle och där fler näringsverksamheter drabbas har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – VGS tillsammans med Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun beslutat att:

Förfallodatum för nedan angivna fakturor kommer att senareläggas till den 30:e september 2020 för:

Avgifter som finns inom myndighetsutövningen för samhällsbyggnadsförvaltningen i Sandviken kommun. Det gäller avgifter för lantmäteriförrättningar, markupplåtelse på allmän platsmark, årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov och årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll.

”Genom att förlänga betalningstiden för dessa ärenden hoppas vi kunna bidra till likviditeten hos våra berörda företag under den tuffa period som vi nu befinner oss i.” Yvonne Mickels, samhällsbyggnadschef, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Om fakturan skickats innan den 20 mars måste du ta kontakt med medborgarservice i Sandviken och ansöka om anstånd. Medborgarservice har öppet 8:00-17:00 alla helgfria vardagar och kan nås via
telefon 026-24 00 00. Du kan även ta kontakt direkt via deras hemsida.

Här länkas du direkt till deras Medborgarservice hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster