2020-09-30

-

Så ser företagandet ut i länet

Visste du att det finns 962 jobb i de små företagen i Hofors kommun? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 95 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Organisationen Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Företagarfakta – en för varje kommun i Gävleborgs län– med 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en inblick det lokala företagandet.

– Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin kommun. Vi hoppas att de tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, säger Eva Cooper, regionchef för Företagarna i Gävleborg.

I rapporterna finns bland annat uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.

Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag, säger Eva Cooper.

Fem fakta om företagandet i Gävleborg:
Hofors är kommunen med lägst medelålder bland företagsledarna (50,5 år)
Nordanstig är kommunen med flest nystartade företag (11,6 per tusen invånare)
Ockelbo är kommunen med högst andel kvinnliga företagsledare (20 %)
Vård & omsorg samt sociala tjänster är de största branscherna i Gävleborg
Lars är det vanligaste namnet på företagsledare i Gävleborg (491 st)

Mer företagsfakta om Hofors kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster