2020-09-30

-

Lyckad politik- och företagsvecka

Under vecka 15 arrangerades för första gången i Hofors kommun en politik- och företagsvecka.
Ett tiotal förtroendevalda politiker besökte en mängd företag under veckan.

Politik- och företagarveckan var en del i arbetet att stärka näringslivsklimatet i Hofors kommun och förtroendevalda politiker från kommunstyrelsenbesökte ett trettiotal företag i Hofors kommun.
Syftet med besöken är att få en bättre inblick, förståelse och dialog med de företag som finns i kommunen och företagens utmaningar och förutsättningar.
- Det var en lyckad vecka och vi är nöjda och tackar alla politiker och företagare som deltagit. Jag tror att veckan har varit ett bra forum för företagare och politiker att träffas och samtala och för att få en ökad förståelse för varandra, säger Kjell Johansson, vd Entré Hofors.