-

Politik- och företagsvecka

Under vecka 15 kommer ett tiotal förtroendevalda politiker att besöka flera företag i kommunen. Veckan är till för att stärka och öka förståelsen mellan politiker och företagare.

Politik- och företagarveckan är en del i arbetet att stärka näringslivsklimatet i Hofors kommun och förtroendevalda politiker från kommunstyrelsen kommer att besöka ett trettiotal företag i Hofors kommun. Syftet med besöken är att få en bättre inblick, förståelse och dialog med de företag som finns i kommunen och företagens utmaningar och förutsättningar.

Vårt mål är att stärka företagsklimatet i Hofors kommun och detta är ett forum där företagare och politiker kan träffas för att öka förståelsen för varandras verksamheter och roller, säger Kjell Johansson, VD för Entré Hofors.