Animerad bild på före detta Hagaskolan i framtiden

2017-03-16

2020-09-30

-

Förstudien Framtid Haga

Förstudien Framtid Haga är det första steget att förverkliga en stark vision i två huvudinriktningar, Trädgårdsstaden och Kunskapsstaden.

Förstudien har fler delprojekt och allt skall slutrapporteras och redovisas den 31 maj i år. Hagaparken och Hagaskolan är två tillgängliga och offentliga miljöer och i förstudien har man en vision om hur området kan se ut och i denna film kommer ni att få ta del av detta.