Nyttiga länkar

Entré Hofors är en medlemsorganisation som arbetar för att stärka det lokala näringslivet i Hofors kommun. Det finns också ett antal andra nätverk, intresseorganisationer och företag som på olika sätt arbetar för att stärka näringslivet - lokalt och regionalt samt i och utanför Sverige.