Årets eldsjäl - Kriterier

Varje år utses Årets Eldsjäl i Hofors kommun. Vi samlar här kriterierna för Årets Eldsjäl.

Följande kriterier gäller för Årets Eldsjäl i Hofors kommun:

  • Utmärkelsen ska gå till enskild person/personer som genom stort ideellt engagemang, kunnighet och egen uppoffring, på ett positivt och betydande sätt, bidragit till att utveckla Hofors kommun som plats att leva och verka i.
  • Man kan inte nominera ett företag, en förening, organisation eller myndighet till utmärkelsen.
  • Inbjudan att nominera kandidater till utmärkelsen annonseras i lokal media samt på Hofors kommuns hemsida och på Entré Hofors hemsida, med uppgift om sista nomineringsdag.
  • Vinnaren/vinnarna av utmärkelsen utses av en jury. Juryn består av representanter från Entré Hofors och Hofors kommun.
  • Utmärkelsen består av ett inramat diplom samt en penningsumma, för närvarande 5 000 kronor.
  • Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit utmärkelsen sker genom personligt samtal/besök samt genom massmedia. När den officiella prisceremonin hålls meddelas senare.