Kvinnligt nätverk

Nätverket Kvinnlig Entré är nätverket för kvinnliga företagare och ledare i Hofors Kommun

Entré Hofors har sedan 2016 ett nätverk för kvinnliga företagare och ledare i Hofors kommun. Nätverket går under namnet Kvinnlig Entré och har som mål att arrangera två nätverksträffar per år. Förutom Entré Hofors egna nätverk har Kvinnlig Entré nära samarbete med Region Gävleborg och övriga kvinnliga nätverk i regionen.


Nytt under