-

Hofors uppåt i enkätresultat

Tisdag 31 maj presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av årets enkätundersökning.

Under tisdagsmorgonen presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning och det sammanfattande omdömet för Hofors var bättre än i fjol. Det samlade omdömet landade på 3.6 vilket innebär en ökning från förra året då det var 3.4.

-Företagsklimatet är något vi skapar tillsammans och jag ska inte sticka under stol med att arbetet har varit svårare och tuffare än någonsin de senaste åren i och med pandemin. Mycket av vårt vanliga arbete har under de här åren blivit satt på paus, men det känns som om vi sakta men säkert hittar tillbaka till den strategi vi lade för några år sedan. Jag hoppas och tror att årets enkätresultat speglar att vi är på rätt väg igen, säger Entré Hofors vd Kjell Johansson.

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv, kommenterar enkätsvaren så här;
- Det är glädjande att vi ser ett trendbrott för Hofors som de senaste åren har gått nedåt i resultaten. Nu gäller det att hålla i det här och jag tror att fysiska möten och dialog med företag på plats är ett otroligt viktig efter åren med pandemi. Det gäller att samlas kring frågor och ställa sig frågan vad kommunen och företagen kan göra för varandra.

Svarsfrekvensen för Hofors kommun var 42 procent vilket innebär att 80 företag har svarat på enkäten.